Diensten: jaarlijks onderhoud

Brandblusapparaten

  • Controle
  • Demontage
  • Nazicht

Muurhaspels

  • Uitwendige controle
  • Druktest
  • Labellen

Noodverlichting

  • Autonomietest
  • Vervangen defecte
    onderdelen

Taken verantwoordelijke persoon brandpreventie binnen uw bedrijf

– NBN S21-050 – par. 4
– KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

– zich op de aangegeven plaats bevindt;
– goed zichtbaar en bereikbaar is;
– voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
– zichtbaar niet beschadigd is;
– indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone staat;
– voorzien is van een verzegeling en dat deze zeker niet verbroken is.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.
De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden – en bij voorkeur maandelijks – worden uitgevoerd.
Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dienen de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Avotex jaarlijks onderhoud
Contacteer ons voor een offerte