Diensten: brandblusapparaten

Jaarlijkse controle van brandblusapparaten volgens NBN S21-050 en TN 117 :

 • algemene staat van de brandblusser controleren
 • demontage van de snelblusser
 • nazicht van de in- en uitwendige staat van de romp en controle van de onderdelen
 • losmaken van het poeder
 • of controle van het blusmiddel bij waterschuimblussers
 • staat van de slang controleren
 • opening van de knijpkraan
 • stijgbuis, gewicht CO2 patroon controleren, uitgangsbocht
 • interne markering aanbrengen
 • montage
 • nazicht-label aanbrengen

Voor koolzuurblusapparaten (CO2):

 • Eens per jaar dienen deze door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden.
 • Dit onderzoek omvat een uitwendige controle, het nazicht van het gewicht en de goede werking van de kranen.
 • Om de 10 jaar worden deze herbeproefd, of indien het toestel zou zijn hervuld, binnen een periode van 5 jaar na de laatste herbeproeving.
 • In beide gevallen wordt een nazicht-attest afgeleverd.
 • Avotex Brandbeveiliging HERVULT ALLE MERKEN EN TYPES.
Contacteer ons voor een offerte