Diensten: muurhaspels

Jaarlijkse controle van muurhaspels volgens de norm NBN EN 671-3:

  • Jaarlijkse controle door een bevoegd persoon.
  • Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar).
  • Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.
  • Nazicht-label aanbrengen
Contacteer ons voor een offerte