Draagbare poederblussers

Inwendig gaspatroon

Poederblusser 6 of 9 kg met inwendig gaspatroon
Dit type blusapparaat bestrijdt bijna alle branden.
Vaste stoffen: b.v. papier, hout, textiel, enz. …
Vloeibare stoffen: b.v. oliën, vetten, benzine, enz. …
Gassen: propaan, methaan, enz. …
Toepassing: Industrie, vorstgevoelige plaatsen, parkings, enz. …
Nota: Ook te verkrijgen onder permanente druk (manometer)

Technische fiche inwendig gaspatroon

Permanente druk

Contacteer ons voor een offerte