Brandklassen

brandklassen-eu-norm
imageB
imageC
image004

Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden, zoals hout, papier, stro, textiel, kolen, autobanden, enz.

Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine, benzol, oliën, vetten, lakken, teer, parafine, ether, alcohol, enz.

Branden van gassen , zoals methaan, propaan, waterstof, acetyleen, aardgas, stadsgas, enz.

Branden van metalen, zoals aluminium, lithium, natrium, kalium, magnesium en hun legeringen.